KIRKEBLADET

Den Reformerte Menighed udgiver 4 gange om året bladet: NYT - Den Reformerte Menighed Fredericia. Heri kan man læse præstens ord, beskrivelser af menighedens aktiviteter og daglige virke, aktuelle indlæg, gudstjenestelisten og meget mere.

Bladet er i a5 format og typisk på 12-16 sider. Det udsendes til alle menighedens medlemmer, samarbejdspartnere og annoncører, samt til en del som af forskellige grunde er interesseret i Den Reformerte Menigheds historie og virke.

Ældre numre af kirkebladet:

Kirkeblad nr. 1 2021

Kirkeblad nr. 2 2021

Kirkeblad nr. 1 2022

Kirkeblad nr. 2 2022

Kirkeblad 3 2022


Bladet kan læses og udskrives fra linkene her.

 

 

Blad-Februar 2023