Den Reformerte Menighed udgiver 4 gange om året bladet: NYT - Den Reformerte Menighed Fredericia. Heri kan man læse præstens ord, beskrivelser af menighedens aktiviteter og daglige virke, aktuelle indlæg, gudstjenestelisten og meget mere.

 

Bladet er i a5 format og typisk på 12-16 sider. Det udsendes til alle menighedens medlemmer, samarbejdspartnere og annoncører, samt til en del som af forskellige grunde er interesseret i Den Reformerte Menigheds historie og virke.

 

Det er gratis at få tilsendt vort nyhedsblad, men mange vælger frivilligt at sende et mindre årligt bidrag til at dække omkostninger og som støtte til Menighedens daglige arbejde, det er vi meget glade for. Hvis du ønsker at donere et beløb til menigheden, kan du klikke her .


Bladet kan læses og udskrives fra linkene her.

Nr.2. Maj-Juni-Juli-2017

nr 1. Februar-Marts-April 2017

 

nr 4. November-December-Januar-2016-17

 

nr. 3. August-September-Oktober 2016