Kirkebladet

Den Reformerte Menighed udgiver 4 gange om året bladet: NYT – Den Reformerte Menighed Fredericia. Heri kan man læse præstens ord, beskrivelser af menighedens aktiviteter og daglige virke, aktuelle indlæg, gudstjenestelisten og meget mere.

Bladet er i a5 format og typisk på 12-16 sider. Det udsendes til alle menighedens medlemmer, samarbejdspartnere og annoncører, samt til en del som af forskellige grunde er interesseret i Den Reformerte Menigheds historie og virke.


Bladet kan læses og udskrives fra linkene her.

November – december – januar 2018

Kirkebladet  aug-sep-okt 2017

 

  Maj-juni-juli 2017

Februar-Marts-April 20