KIRKEBLADET

Den Reformerte Menighed udgiver 4 gange om året bladet: NYT - Den Reformerte Menighed Fredericia. Heri kan man læse præstens ord, beskrivelser af menighedens aktiviteter og daglige virke, aktuelle indlæg, gudstjenestelisten og meget mere.

Bladet er i a5 format og typisk på 12-16 sider. Det udsendes til alle menighedens medlemmer, samarbejdspartnere og annoncører, samt til en del som af forskellige grunde er interesseret i Den Reformerte Menigheds historie og virke.

Ældre numre af kirkebladet: 

Kirkebladet nr. 1 2018

Kirkebladet nr. 2 2018

Kirkebladet nr. 3 2018

Kirkebladet nr. 4 2018

 

Kirkebladet nr. 1 2019

Kirkeblad nr. 2 2019

Kirkeblad nr. 3

Kirkeblad nr. 4

Kirkeblad nr. 1 2020


Bladet kan læses og udskrives fra linkene her.

Blad-2+3-2020