Geschiedenis

Waarom zijn er gereformeerden in Fredericia? 
Toen de franse katholieke koning Lodewijk XIV. in 1685 de godsdienstvrijheid ophief, werden de gereformeerden gedwongen, om bloedige vervolgingen te ontlopen, het land te verlaten. Of zij moesten zich tot het katolicisme bekeren. Een deel van de gereformeerden, dat naar de Pfalz en Brandenburg vluchtte, werd in 1719 door de deense koning Frederik IV. uitgenodigd zich in Fredericia te vestigen. Als tegenprestatie werd hun godsdiensvrijheid beloofd, betaling van het domineesloon voor 10 jaar, en vrijheid van belasting en tol voor 20 jaar kregen zij gratis land, zamen met andere voordelen. Een honderdtal nam het aanbod aan en vestigde zich in de stad o.a. als landbouwer en tabaks
De gemeente bestaat vandaag uit personen met de oude familienamem, maar vell leden zijn geheel zonder historische banden. Deze hebben zich aangesloten uit interesse voor het gereformeerde geloof.
Er zijn 5 gereformeerde gemeentes in Denemarken. Een duitse, een franse, en een koreaanse, ein Ghana gemeente zijn aangegesloten bij de Gereformeerde Kerk in Kopenhagen. De vierde gemeente heeft zijn eigen kerk in Fredericia. De kerktaal is deens, maar de domina is duits. De domina bezoekt graag de leden die verspreid over bet land wonen en houdt diensten op andere plaatsen.

Hoe is de gemeente van Fredericia? 
De gemeente in Fredericia bestaat uit ca. 150 leden in alle leefttijdsgroepen. Een deel woont verspreid over het land. Deze kiezen, op de jaarlijkse gemeentevergadering, 6 personen die de raad van ouderlingen uitmaken. Dit beantwoordt ongeveer aan de kerkraad in de Lutherse Kerk.

Maar de oudsten nemen meer aktief deel in bijv. de kerkelijke diensten. Tezamen met de dominee staan zij in voor het dagelijkse werk van de gemeente. Dit betreft zowel de kerkelijke diensten, ekonomie, onderhoud van de gebouwen en de vele evenementen, die gehouden worden door de dag en fis avonds.

Elke gereformeerde gemeente is absoluut zelfstandig. De raad van ouderlingen legt verantwoording af op de gemeentevergaderingen,waar alle belangrijke besluiten goedgekeurd moeten worden.

De dominee en de ouderlingen hebben een nauw kontakt met de leden, hetgeen nog eens een goede mogelijkheid geeft om invloed te hebben op het dagelijkse leven van de gemeente.

 

 

Jean Calvin

Ulrich Zwingli