Menigheden i dag

MENIGHEDEN I DAG
Den Reformerte Menighed i Fredericia er blandt landets ældste statsanerkendte trossamfund. De bosatte sig i Fredericia i et lille hjørne af byen, fordi det var der de fik tilbudt jord og huse. I dag er medlemmerne spredt over hele byen og en del bor rundt i landet.

Menigheden består i dag dels af medlemmer med de gamle slægtsnavne, og dels af medlemmer uden slægtshistorisk tilknytning. De har tilsluttet sig af interesse for den reformerte tro og det tætte fællesskab, som en lille menighed kan tilbyde.

Da menigheden er lille og ikke modtager statstilskud, varetages den daglige drift og vedligeholdelse for en stor dels vedkommende ved medlemmernes frivillige indsats.

SELVSTYRENDE MENIGHED

De Reformerte Menigheder er absolut selvstyrende. Således vælger Fredericiamenigheden på den årlige menighedsforsamling 6 personer, som sammen med præsten udgør forstanderskabet, svarende til folkekirkens menighedsråd.

Men forstanderne deltager mere aktivt i f.eks. de kirkelige handlinger. Sammen med præsten varetager de den daglige drift af menigheden. Det gælder både de kirkelige handlinger, økonomien, vedligeholdelse af bygninger og de mange forskellige arrangementer der afholdes.

Forstanderskabet aflægger beretning på menighedsforsamlingen, hvor alle vigtige beslutninger skal godkendes. Præsten og forstanderne har tæt kontakt til medlemmerne, hvilket giver endnu en god mulighed for at få indflydelse på menighedens dagligdag.

Den Reformerte Menighed i Fredericia er derfor stadig en levende menighed, der samles om Guds ord og bevarer og fornyer de rige traditioner.

 

 

Skolen set fra Dronningensgade

Kirken set fra syd med skolebygningen i baggrunden

Kirken set fra syd en vinterdag