GUDSTJENESTE

Reformatorerne Luther, Zwingli og Calvin er hovednavne bag to protestantiske trosretninger. Den evangelisk lutherske Kirke (Folkekirken) bygger på Luthers trosopfattelse. Zwingli og Calvin var uenige med ham på enkelte punkter og dannede:

DEN EVANGELISK REFORMERTE KIRKE

Der findes 5 reformerte menigheder i Danmark. En tysk, en fransk, en ghanesisk og en koreansk menighed er tilsluttet Den Reformerte Kirke i København. 
Den fjerde menighed har sin egen kirke i Fredericia. Kirkesproget er dansk, men præsten er tyskfødt. 

Den Reformerte Kirke er et anerkendt trossamfund med ret til at foretage alle kirkelige handlinger. Et vigtigt punkt er, at Den Reformerte Kirke opfatter nadveren symbolsk. Det vil sige: der sker ingen forvandling af brødet og vinen ved uddelingen under nadveren, man opfatter det som et mindemåltid. Den Danske Salmebog benyttes ved kirkelige handlinger, sammen med de gamle Huguenotsalmer, Davids salmerne.

Den Reformerte Kirke bruger ikke afbildninger af religiøse symboler. Derfor finder man ingen religiøse billeder, alter, altertavle eller krucifiks. Biblens ord betragtes som det vigtigste, derfor står prædikestolen og nadverbordet altid centralt placeret i kirkerummet.  Præsten vender aldrig ryggen til menigheden, men er en del af denne.

En gudstjeneste i Den Reformerte Kirke er en enkel handling i nærværende fællesskab. I Fredericia holdes gudstjeneste hver anden søndag og på særlige helligdage, kl. 10.00. Det kan være enkle "traditionelle" gudstjenester, men også f.eks. friluftgudstjenester og familiegudstjenester, hvor deltagerne bliver medinddraget.

Præsten besøger meget gerne medlemmer der bor rundt i landet, og holder ind imellem gudstjenester i Den Reformerte Kirke i København. De enkelte datoer ses i kalenderen .


 

 

De fleste gudstjenester holdes i Den Reformerte Kirke, Dronningensgade 87 og er godt besøgt. 

Prædikestol og nadverbord i kirken

Reformert Kirke med glasmalerierne af Zwingli og Calvin