Skolen

Den reformerte skole blev bygget og taget i brug i 1821. Undervisningen ophørte i 1981, og siden har bygningen fungeret som samlingspunkt for menighedens aktiviteter. 

Det er muligt at ansøge om leje af skolens lokaler. Menighedens medlemmer har dog fortrinsret. Lokalerne er godkendt til 50 personer. Du kan se, om skolen er ledig ved at trykke på Kalender

Forespørgsel om betingelser for leje, priser m.m. rettes til Folke Ejvang på tlf. 4053 5473 eller

e-mail: folkevang@privat.dk

Skolen