Administration

Skat/Menighedsbidrag

Kristina Devantier
Højstrupvej 142
2700 Brønshøj

Tlf. 5133 9084

E-mail: kristinadevantier@hotmail.com

Menighedskartotek og flytning 

Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27

7000 Fredericia

Tlf. 7594 1218

Kontakt

Kirkebladsredaktion

Forstanderskabet

Rosa Engelbrecht

 

Kasserer og løn

Jørgen Honoré Møller
Sauersvej 1
7000 Fredericia

Mobil: 4037 2261
Kontakt

Kirkegården

Annette Dahl Holm

Havepladsvej 179

7000 Fredericia

Mobil 2445 4912

 

Peter Honoré

Chr. Richardtsvej 6B

7000 Fredericia

Tlf.nr. 7592 8368 eller tlf. nr. 4075 1659

Mail: tomme-pierre@mail.tele.dk