Lidmaatschap

Waarom lid zijn van de gemeente?
Je kunt een deel worden van een hechte gemeenschap in een kleine maar aktieve gemeente. Een gemeente die zich vernieuwd/hervormd, zodat zij meegaat met de tijd.
De Gereformeerde Kerk is een erkende geloofsgemeenschap met het recht om kerkelijke handelingen te verrichten. Er wordt dienst gehouden elke tweede zondag en op de grote feestdagen. Dit kunnen eenvoudige "traditionele" diensten zijn, maar ook diensten in de open lucht en familiediensten, waarin de deelnemers aktief betrokken worden. De gemeente heeft een eigen begraafplaats bij de kerk, maar speciale wensen aangaande een grafstede elders zijn
geen probleem. Er worden vaak gezellige bijeenkomsten gehouden voor de gemeente,haar vrienden en allen die op de een andere manier geinteresseerd zijn.

Wie kan lid worden?
Allen die geinteresseerd zijn in de gemeente en haar geloofsbasis kunnen lid worden. Een bepaalde vorm van historische of andere banden is geen vereiste.

Hoe wordt men lid?
U kunt kontakt opnemen met de dominee/domina, de voorzitter of een van de oudsten. Zij vertellen graag meer omtrent de gemeente en verschaffen evt., de noodzakelijke formulieren.

Kerklasten waarom en hoe?
Als de oudste erkende geloofsgemeenschap van Denemarken is de Gereformeerde Kerk onafhankelijk van de staat. De gemeente krijgt daarom geen staatssteun. Als lid van de gemeente betaalt men zijn kerklasten direkt aan deze. De kerklasten worden niet betaald via de belastingaangifte. Men betaalt 1,9% van het belastbaar inkomen aan de Gereformeerde Gemeente. Dit bedrag kan daarentegen op de zelfaangifte afgetrokken worden.
Je bent ALTIJD welkom als gast bij de diensten en evenementen