Den Reformerte Menighed i Fredericia,  Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 

previous arrow
next arrow

Slider

previous arrow
next arrow

Slider

Kirkelige handlinger som gudstjeneste,  dåb, begravelse og bryllup gennemføres under hensyntagen til de af myndighederne udstukne retningslinjer.

Gudstjenester:

Adventsgudstjeneste søndag den 29. november 2020 kl. 16.00 ved pastor Sabine Hofmeister.

Søndag den 13. december 2020 kl.10.00 ved pastor Sabine Hofmeister.

Juleaften. Grundet Corona restriktioner kan vi på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere. Men der vil sandsynligvis være flere gudstjenester i løbet af dagen.

Lørdag den 26. december 2020 kl. 10.00 2. Juledag ved pastor Sabine Hofmeister.