Den Reformerte Menighed i Fredericia,  Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 

previous arrow
next arrow

Slider

previous arrow
next arrow

Slider

Kirkelige handlinger som gudstjeneste,  dåb, begravelse og bryllup gennemføres under hensyntagen til den af myndighederne vedtagne, lovmæssige deltagerbegrænsning.

Gudstjenester:

Søndag den 6. september 2020 kl. 10.00.

Høstgudstjeneste søndag den 20. september 2020 kl. 10.00.

Søndag den 4. oktober 2020 kl. 10.00.

Søndag den 18. oktober 2020 kl. 10.00.

2. menighedsforsamling den 15.11.2020 efter gudstjenesten vedrørende vedtægtsændring. (Kun for medlemmer).