Den Reformerte Menighed i Fredericia,  Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 

previous arrow
next arrow

Slider

previous arrow
next arrow

Slider

Kirkelige handlinger afholdes under hensyntagen til de af myndighederne udstukne retningslinjer.

Gudstjenester:

Kristi himmelfarts dag 13. maj 2021 kl. 10.00 ved Sabine Hofmeister

Søndag den 23. maj 2021 kl. 10.00 ved Sabine Hofmeister

Menighedsforsamling (kun for medlemmer) søndag den 23. maj 2021 kl. 11.15

Gudstjeneste søndag den 6. juni 2021 kl. 10.00 ved Sabine Hofmeister.