Den Reformerte Menighed i Fredericia,  Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 

previous arrow
next arrow

Slider

previous arrow
next arrow

Slider

Kirkelige handlinger afholdes under hensyntagen til de af myndighederne udstukne retningslinjer.

Gudstjenester:

Gudstjeneste søndag den 1. august kl. 10.00 ved pastor Sabine Hofmister.

Gudstjeneste søndag den 15. august kl. 10.00 ved pastor pastor Sabine Hofmeister.

Gudstjeneste og konfirmation søndag den 29. august kl. 10.00 ved pastor Sabine Hofmeister, konfirmander og Forstanderskabet med efterfølgende reception.