Den Reformerte Menighed i Fredericia,  Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 

previous arrow
next arrow

Slider

previous arrow
next arrow

Slider

Kirkelige handlinger afholdes under hensyntagen til de af myndighederne udstukne retningslinjer.

Gudstjenester:

Søndag den 18. april 2021 kl. 10.00 ved Sabine Hofmeister.

Søndag den 2. maj 2021 kl. 10.00 ved Sabine Hofmeister.

Menighedsforsamling (kun for medlemmer) søndag den 23. maj 2021 kl. 11.15

Dagsorden vil fremgår af kirkebladet.