Udvalg

STÅENDE UDVALG

Ejendomsudvalg: Annelise Deleuran Petersen

Kirkeudvalg: Sabine Hofmeister og Annette Dahl Holm

Økonomiudvalg, udpeget af forstanderskabet: Jaques Spindler, Sabine Hofmeister, og Annelise Deleuran Petersen. 

Ligningskommisionen, valgt på menighedsforsamlingen: Inge-Lise Hermann og Line Honoré.

Bilagskontrollanter, valgt på menighedsforsamlingen: Jens-Martin Mortensen og Rikke Honoré.

 

PROJEKTUDVALG

Hjemmesideudvalget, udpeget af forstanderskabet: Sabine Hofmeister, Kristina Devantier og Rosa Engelbrecht.

For alle udvalg kan Forstanderskabet kontaktes Forstanderskabet