Udvalg

STÅENDE UDVALG

Ejendomsudvalg: Se forstandere Forstanderskabet

Kirkeudvalg: Se forstandere Forstanderskabet

Økonomiudvalg, udpeget af forstanderskabet: Jaques Spindler, Sabine Hofmeister, Jørgen Honoré Møller og Rosa Engelbrecht.

Ligningskommisionen, valgt på menighedsforsamlingen: Inge-Lise Hermann og Line Honoré.

Bilagskontrollanter, valgt på menighedsforsamlingen: Jens-Martin Mortensen og Rikke Honoré.

 

PROJEKTUDVALG

Jubilæumsudvalg, udpeget af forstanderskabet: Sabine Hofmeister, Tove Sminge Møller, Anders Engelbrecht og Rosa Engelbrecht.

Hjemmesideudvalget, udpeget af forstanderskabet: Sabine Hofmeister, Kristina Devantier, Jørgen Honoré Møller og Rosa Engelbrecht.

Julemarkedsudvalg, udpeget af forstanderskabet: Tove Sminge Møller, Jørgen Honoré Møller, Anders Engelbrecht og Rosa Engelbrecht.

For alle udvalg kan Forstanderskabet kontaktes Forstanderskabet