Kirkegård

Forespørgsler angående kirkegården bedes rettet til Annette Dahl Holm, telefon nr. 2445 4912.

Alternativt kan Peter Honore kontaktes på telefon nr. 7592 8368 eller på e-mail: tomme-pierre@mail.tele.dk

Vedtægter for kirkegården kan findes her: Vedtægter for reformert kirkegård

Kirkegården