Kirkegård

Forespørgsler angående kirkegården bedes rettet til Annette Dahl Holm, telefon nr. 2445 4912.

Alternativt kan Peter Honore kontaktes på telefon nr. 7592 8368 eller tlf. nr. 4075 1659 eller på e-mail: tomme-pierre@mail.tele.dk

Vedtægter for kirkegården kan findes her: Vedtægter for reformert kirkegård

Kirkegården