MEDLEMSKAB

Den Reformerte Kirke er en verdensomspændende kirke med 80 millioner medlemmer fordelt i mange lande.

I Fredericia var der i 1899 ca. 625 medlemmer i menigheden, svarende til ca. 5% af Fredericias indbyggere. Menigheden er i dag mindre, men aktiv og udadvendt, med  medlemmer der bor rundt i landet. Medlemstallet er stigende, da mange sætter pris på den enkle og smukke gudstjeneste, der nu foregår på dansk. Som medlem kan man blive en del af et tæt fællesskab i en lille men aktiv menighed. En historisk menighed, der fornyer /reformerer sig, så den er en del af nutiden.

Der holdes gudstjenester hver anden søndag og på særlige helligdage.

Menigheden har egen kirkegård ved kirken, men særlige ønsker om evt. gravsted ved andre kirker kan også arrangeres. Der holdes ofte hyggelige sammenkomster for menigheden, dens venner og andre interesserede

NYE MEDLEMMER

Alle, der er interesseret i menigheden og dens trosgrundlag, kan blive medlem. Der forventes ikke nogen form for historisk eller anden tilknytning.

Hvis man er interesseret i at høre nærmere om, hvordan man evt. bliver optaget som medlem af menigheden, kan man henvende sig til præsten eller forstanderskabet . De fortæller gerne mere om menigheden og skaffer evt. de nødvendige papirer.

BIDRAG

Som Danmarks ældste anerkendte trossamfund er Den Reformerte Kirke uafhængig af staten. Menigheden får derfor ingen offentlige midler. Som medlem af menigheden betaler man sit bidrag direkte til denne. Man betaler ikke bidraget via skattebilletten. Til Den Reformerte Menighed betales der 1,9 % af den skattepligtige indkomst. Dette beløb kan til gengæld trækkes fra på selvangivelsen.  

Man er ALTID velkommen som gæst ved gudstjenester og arrangementer !!

Kirkens kongelige våbentavle blev genindviet, af Dronning Margrethe, efter en omfattende restaurering i år 2000