Menighedsforsamlingens godkendte regnskaber

Siden her indeholder de regnskaber, der er udarbejdet af kassereren på grundlag af det af revisionen fremsendte regnskab og godkendt på menighedsforsamlingen.