Ejendomsudvalget

Udvalget nedsættes af forstanderskabet, og kan bestå af medlemmer fra forstanderskabet og medlemmer af menigheden. Du kan altid komme med indlæg og kommentarer, og melde dig som deltager i udvalget til udvalgsformanden, som afgør, om der er behov for flere deltagere i det pågældende udvalg.

 

Udvalgsformand:

Udvalgsmedlemmer:

Udvalgsformål: